FOLKESCENEN

Se årets program for Folkescenen.

ENERGIENS FOLKEMØDE

Folkescenen

Bliv klogere på og deltag i debatten om: Den grønne strøm der skal drive samfundet. Hvor finder vi alle de hænder og hjerner, der er brug for. Og hvad betyder Esbjerg erklæringen for denne udviklingen. Det sker:

Fredag 22. september 2023 kl. 09.30 – ca. 17.00.

Lørdag den 23. september 2023 kl. 9.30 – ca. 15.00

Se programmet for Folkescenen 2023  nedenfor

Program for Folkescenen

Ret til ændringer forbeholdes

Fredag  d. 22. september 2023

09.30 – 10.00

Åbning af Energiens Folkemøde 2023

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg

Regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark

10.10 – 11.00

Hvordan sikrer vi fremtidens maritime infrastruktur

Rasmus Dahlberg, Lektor ved Forsvarsakademiet.

Jeppe Kristensen, NKT

Hvordan sikrer vi fremtidens maritime infrastruktur? Søkabler, havvindmølleparker og energiøer udgør vigtige led i forsyningskæderne på energiområdet. Meget af Danmarks maritime infrastruktur er anlagt i fredstid uden fokus på overvågning og sikkerhed. Nutidens sikkerhedspolitiske situation betyder, at myndigheder og private aktører skal tænke mere i beredskab, når fremtidens infrastruktur planlægges og anlægges

11.10 – 12.00

Esberg Havn og Esbjerg Lufthavn

Salgsdirektør Jesper Bank, Esbjerg Havn og Direktør Susanne Kruse Sørensen, Esbjerg Lufthavn.

Om begge havnes rivende udvikling, håndtering af den grønne omstilling og nye roller som NATO-havne.

12.10 – 13.00

Dansk landbrug mellem klimamål og solcellemarker

Landmand Hans Christian Gæmelke

Christian Lund, Formand for Sønderjysk Landboforening

Daniel Hauberg, Danmarks Naturfredningsforening

Debat om balancen mellem at drive landbrug, at nå klimamålene om reducering af C02 og mere energiproduktion på land med solcelleparker og vindmøller

13.10 – 14.00

Omstilling i EU og i Danmark til vedvarende energi og klimaneutralitet

Johannes Bøggild, Head of Public Affairs Denmark, TotalEnergies

Bente Droob, Vice President, Tender Sales & Business Development, Semco Maritime

Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, INFORSE-Europe og dansk ansvarlig for CLEVER energy scenario

Anders Frandsen, Direktør, Dansk Skovforening

Den globale opvarmning er en af de største udfordringer i dagens samfund, og omstillingen til vedvarende ernergi er nøglen til at mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer og reducere udledningen af drivhusgasser. Hvor hurtigt kan EU omstille og gøre sig uafhængig af energi udefra og hvordan kan EU hjælpe med at nå mål med den grønne omstilling i Danmark ?

14.25 – 15.20

Hvad driver biler og den tunge trafik i fremtiden – el. brint eller noget helt andet ?

Benny Engelbrecht, tidl. trafikminister, MF (A)

Anders Tystrup, Pressechef, Toyota Danmark

Frank Rosager, Direktør, Biogas Danmark

 

15.25 – 16.15

Power to X. Udviklingen går hurtigt – hvor står vi i dag og ser ind i en helt ny verden ?

Alexander Reumert, European Energy, Rasmus Bach Nielsen, H2Energy

X er gødning til landbrug, energiforsyning til husholdninger og virksomheder og brændstoffer til lastbiler, skibe og fly. Skal det være vindkraft eller biomasse der er grundlaget for produktionen. Er det realistisk og hvor langt er vi fra målet ?

16.25 – 17.00

 

 

Lørdag d. 23. september. 2023

09.30 – 10.20

Fjernvarmens rolle i den grønne omstilling

Claus A. Nielsen, Din Forsyning

Nikolaj Stig Nielsen, Projektdirektør, Gesek, Komitéen for Grøn Energi og Sektorkobling

Fjernvarme er en kollektiv varmeløsning, som er udbredt i vores byområder i Danmark. Et udbygget fjernvarmenet giver det gode muligheder for at undgå energispild bl.a. gennem sektorkobling. På landet derimod må man oftest ty til individuelle varmeløsninger, som både betyder højere CO2-udledning og et stort energispild sammenlignet med de kollektive fjernvarmeløsninger. Hvilken rolle spiller den kollektive varmeforsyning i den grønne omstilling? Og hvordan undgår vi at lade landområderne i stikken i den grønne varmeomstilling, vi står midt i?

10.30 – 11.20

Fra toiletvand til grøn energi: Sådan bygger vi en brintfabrik

Mark Fogh Pedersen, Operation Manager, H2Energy

Asger Sørensen, HSE Manager, H2Energy

Alexander Reumert, European Energy

Hvordan kan dit toiletvand være med til at sikre grøn energi og fjernvarme, hundredvis af jobs og international grøn omstilling af transportbranchen og den tunge industri? Kom og vær med når H2 Energy fortæller, hvordan man bygger en brintfabrik, der kan lave spildevandet fra Esbjergs toiletter om til brint, levere grøn fjernvarme og tilføre energisystemet den nødvendige fleksibilitet. Den kommende brintfabrik øst for Esbjerg skal også være med til at indløse Nordsøens enorme vind- og strømpotentiale til gavn for hele Danmark og Nordeuropa. H2 Energy får besøg af Alexander Reumert fra European Energy, der vil demonstrere, hvad Power-to-X er med modelvindmøller, en elektrolyse og et lille skib, der kan sejle på brint.

 

11.30 – 12.20

Kernekraft i Danmark ?

Morten Sørensen, REO

Bent Lauritzen, Sektionsleder for strålefysik, DTU Fysik

Reel Energioplysning (REO) mener, at Danmark bør følge vores nabolande og overveje kernekraft som en del af energimikset, da kernekraft er sikker, stabil, ren og CO2-fri energikilde. REO lægger op til debat, og organisationen vil også komme ind på pris, hastighed og brugt brændsel.

 

NN politiker / forsker ser anderledes på det. NN mener, at kernekraft er dyrt og for langsomt at etablere.

 

12.25 – 12.45

Danske Bank

Mark West, Filialdirektør, Danske Bank.

Danske Banks rolle i den bæredygtige omstilling, boligejernes motivation for energiforbedringer.

Hvordan kommen man igang med at energiforbedre ? Hvor kan man finde hjælp ? Vores bedste råd ?

12.50 – 13.40

Offshore vind – status og fremtid i regionen.

Frede Hvelplund, Professor, Aalborg Universitet

Jonas Karpantschof, RWE.

Lisbeth Bæk, Head of WTG Engineering, Vattenfall

Om de vilde planer med vind til el og viderede til brint og andre brændstoffer.