SE ØSTHAVNEN

Tag med på en guided bustur på Esbjerg Havns Østhavn.

ENERGIENS FOLKEMØDE

Esbjerg Havn

Tag med på en guided bustur på Esbjerg Havns Østhavn med mulighed for at komme helt tæt på og få direkte indsigt i havnens rolle i energiproduktionen. Kom helt tæt på vindmølleaktiviteterne, se kulkraftværket og se offshorebaserne for olie- og gasindustrien.

Der er følgende afgange:

Fredag den 22/9 kl. 11.00, 1300 og 15.00

Lørdag den 23/9 kl. 11.00 og 13.00

Der køres rundt i Sønderhavn og Østhavnen med et kig på havneudvidelsen.

Busturene afgår fra Skolegade overfor Ting- og Arresthuset. Se kortet her på hjemmesiden.

Esbjerg Havn er den europæiske markedsleder når det gælder håndtering og shipping af vindkraft. Mere end 4/5 af havvindkapaciteten i Europa bliver afsendt fra havnen. Esbjerg Havn er hjemsted for mere end 200 virksomheder, der sammen beskæftiger mere end 10.000 mennesker. Virksomhederne repræsenterer hele forsyningskæden inden for offshore- og energiindustrien.

Esbjerg Havn er Danmarks største havn på Nordsøen

Havnen er den primære service- og forsyningshavn til den danske olie- og gasindustri og et nordeuropæisk knudepunkt til last, især RoRo-transport, det vil sige last på hjul, der køres på og af skibe.