Q & A

Her kan du finde svar på de mest gængse spørgsmål i forbindelse med folkemødet.

Praktisk information - Håndbog

En håndbog med praktisk information til standholdere er på vej. Indtil da indeholder Q&A de vigtigste informationer på nuværende tidspunkt.

Hvorfor Energiens Folkemøde?

Energiområdet er helt afgørende for Danmarks fremtid: Den grønne omstilling, virksomhedernes eksportmuligheder og danskernes hverdag er alle tæt koblet til energiområdet.
Danmark har stolte traditioner for at gå forrest på energiområdet. I de kommende år er der mere end nogensinde brug for, at Danmark skaber nye løsninger. Det vil skabe debat – og allerede nu ser vi, at energipolitiske spørgsmål som placering af vindmøller, stigende energipriser og omstillingen til elbiler engagerer danskerne. Derfor er det kun naturligt, at vi siden 2018 har afholdt Energiens Folkemøde i Danmarks energimetropol, Esbjerg. Igen i år faciliterer vi en national samtale mellem danskerne, beslutningstagerne og de forskere og virksomheder, som skaber nye løsninger.

Årets tema

Årets tema er klimavenlig energi og grøn omstilling med Esbjergerklæringen som omdrejningspunkt.

Realiseringen af Esbjergerklæringenbetyder yderligere 150 GW vindmøllestrøm fra Nordsøen i 2050 og produktionskapacitet til 20 GW grøn brint allerede i 2030. Alt i samarbejde mellem Danmark, Tyskland, Holland, Belgien og EU

Hvor og hvornår?

Torsdag d. 15/9 til fredag d. 16/9 på Torvet i Esbjerg og i de omliggende gader.
Folkemødet skydes i gang med en åbningsreception torsdag kl. 9:15, hvorefter standene vil være ”åbne” fra kl. 10:00-17:00 begge dage. Fredag afsluttes med et farvel og på gensyn-arrangement frem til kl. 19:00.

Scener?

Der vil i år være tre scener: Folkescenenungescenen og Musikhuset Esbjergs Hovedfoyer.

Folkescenen vil være centralt placeret på Energiens Folkemøde, og der vil her blive holdt indslag og debatter under folkemødets tema.
Ungescenen skal engagere de unge under folkemødet. Her vil der særligt blive afholdt konkurrencer for de unge. Ungescenen vil om torsdagen særligt henvende sig til folkeskolen (4. – 10. klasse), mens den om fredagen vil henvende sig til ungdomsuddannelserne. Her vil der bl.a. være rollemodel- og karriereoplæg, hvorde videregående uddannelser inden for energibranchen vil være repræsenteret.

Hvordan booker jeg timeslot på scenen?

Som standholder har du mulighed for efter aftale at booke folkescenen til et indslag i form af en debat eller aktivitet. Indslaget skal henvende sig til publikum og være inden for folkemødets tema. Det er muligt at booke timeslot á 1 time mellem kl. 10:00-17:00 begge dage, hvoraf selve indslaget må vare mellem 30-50 minutter. De resterende 10 minutter er beregnet til sceneskift.

Booking af folkescenen vil ske efter først til mølle-princippet og med frist senesttirsdag d. 31/5 til en af følgende:
Niels Aage Giversen, nag@giver.dk
Per Andersen, per@peraconsult.dk
Jan Christensen, jc@job-partner.dk

Markedsføring: Hvad gør vi?

Betalt annoncering på sociale medier
Energiens Folkemøde vil op til arrangementet opsætte betalt annoncering på LinkedIn og Facebook. Annonceringen vil være målrettet henholdsvis private virksomheder, familier i Esbjerg, Varde, Vejen og Tønder Kommune og studerende.
Annonceringen skal sikre kendskab til Energiens Folkemøde og motivere til deltagelse. Indholdet af annoncerne vil være segmenteret efter målgrupperne.

Contentskabeloner til sociale medier
Energiens Folkemøde vil ligeledes udarbejde og dele contentskabeloner med partnere, som med fordel kan bruges, når I skal gøre opmærksom på jeres deltagelse i Energiens Folkemøde. Skabelonerne vil være generiske og skal tilpasses jeres indhold. Der vil være det største tryk i august og september.
Energiens Folkemøde fremsender skabelonerne til partnere, når de er klar til brug.

Samarbejde med Jysk Fynske Medier
Jysk Fynske Medier er Energiens Folkemødes mediepartner. Som en del af samarbejdet med Jysk Fynske Medier udgiver JydskeVestkysten en folkemødeavis, som vil udkomme søndag d. 4/9. Avisen vil udgive program for folkemødet og de forskellige scener samt information om folkemødets partnere. Folkemødeavisen vil ligeledes bringe artikler og lignende om folkemødet. Andre medier under Jysk Fynske Medier vil også løbende bringe redaktionelt stof om Energiens Folkemøde.

Generel opmærksomhed
Energiens Folkemøde vil omtale og sætte fokus på folkemødet i forskellige relevante sammenhænge for på den måde at skabe generel opmærksomhed om arrangementet. For eksempel i mødet med partnere og potentielle partnere, kommunen, i forskellige lokal- og kommunefora samt i mødet med universiteter og skoler.

 

Aktiviteter for børn og unge?

I år vil børn og unge fra 4. – 10. klasse fra Esbjerg kommune deltage i folkemødet, og ungdomsuddannelserne fra Esbjerg, Vejen og Varde Kommune vil også blive inviteret. Derfor vil der udover ungescenen og i lighed med 2021 være en række telte og boder med blandt andet et stort udvalg af aktiviteter og konkurrencer, der særligt henvender sig til børn og unge samt børnefamilierne.
Som noget nyt vil Jysk Fynske Medier i år facilitere en ungedebat med deltagere fra udvalgte politiske ungdomsorganisationer. Debatten vil blive afholdt om fredagen i Musikhuset Esbjerg.

Regler for stande?

Stande
Torvet og de omliggende gader, hvor folkemødet holdes, vil være dækket af pagodetelte. Følgende gør sig gældende for standene:

Stande på Torvet
• Hver stand på Torvet er 3×4 meter
• Der er fast sværvægtsgulv under teltene – og dermed under standene
• Der er ikke vægge mellem standene. Hver stand vil være tydeligt markeret med gult bånd på gulvet af standen
• Standene vil også være markeret med virksomhedens standnummer
• Der er el til hver stand
• Der er ramper til kørestole til teltområdet
• Der er mobile ramper til transport af udstyr ind og ud af standen ved montering og efterfølgende afmontering af standen

Stande i Kongensgade (mod Broen)Hver stand i Kongengade er enten 3×3 meter eller 3×6 meter efter aftale.
• Der er fast trægulv under teltene
• Standene vil også være markeret med virksomhedens standnummer
• Der er el til hver stand

Opsætning og afmontering af stande
Hver standholder har selv ansvaret for montering og efterfølgende afmontering af sin stand. Under folkemødet vil vores serviceteam stå til rådighed ved praktiske spørgsmål.
Tidspunkt for opsætning af stand bliver senere offentliggjort
Afmontering af stand skal ske fra lørdag d. 23/9 kl. 17:00 og være afsluttet senest lørdag kl. 20.00.

Mad og drikke?

Restauranter og caféer er velforberedte på folkemødets mange gæster og glæder sig til besøg.

Parkering?

Alle standholdere vil på mail få udleveret en P-tilladelse, som kan benyttes af alle, der deltager på standen. P-tilladelsen ophæver gældende tidsbegrænsninger på de lokale P-pladser. P-tilladelsen skal tilknyttes bilens registreringsnummer og være synlig i forruden. Tilladelsen gælder alene på de offentlige parkeringspladser. Det anbefales særligt, at man gør brug af P-huset i Danmarksgade.