Open site navigation

Program Topkonferencen

15. september 2022
kl. 14.00 – ca. 18.00

14.00

14.20

14.00 – 14.20

Indledning ved minister (TBD) – Når Danmark i mål med 70% CO2 reduktion i 2030 og fuld fart på grønne jobs.

  • Jesper Frost Rasmussen, borgmester og nyvalgt præsident for Verdens Energibyer WECP.

  • Moderatorer:  Christian Friis og Thorkild Ærø

14.20

15.00

Energiøer og infrastruktur- og forstærkning af elnettet:

  • Mogens Hagelskær, Vice dir. Energistyrelsen, Energiøernes udviklingsstrategi.

  • Morten Hesselager Pedersen –  dir. Copenhagen Offshore Partners (COP) – Energiø projekter.

15.00

16.00

Power – to – X:

  • Bo Serup Simonsen CEO (Maersk Carbon zero center) strategi og udrulning.

  • Søren Knudsen Kjær, CTO European Energy – methanol projekter i pipelinen.

  • David Dupont Mouritzen, projektdir. Høst PtX Esbjerg projektet, CIP – en af Esbjergs nye grønne vækstmotorer.

  • Frank Rosager, dir. Biogas Danmark - Biogassen som vigtig CO2 spiller i PtX omstillingen.

16.00

17.00

Danmarks hurtige grønne omstilling og “Not in my back yard” effekt:

- men meget mere vind, sol og biogas – hvordan?

 

Korte panel oplæg (5 min.)  og diskussion

- Kristine Grunnet, Branchechef i Green Power Denmark

- Thomas Ørting Jørgensen, fmd. Teknik/Miljø, Tønder kommune

- Yingkui Yang, Lektor SDU i Energipolitik.

 

Borgerinddragelse på frugtbar vis – hvordan?

 Et par helt aktuelle eksempler fra regionale områder i Vest- og Sønderjylland

17.00

18.00

Grøn omstilling – grønne jobs  – green movement  - hvordan får vi de unge med på en bølge der ikke vil stoppe før verdens klimamål er nået  år 2050 - 2100

 

Indlæg til diskussion i to panelrunder:

Hvordan tiltrækker man unge og folk der vil være med til en stor grøn omstilling?

Hvilke kompetencer er der brug for, og hvordan kommer man op i et helt andet gear?

15 Sept. 2022

16 Sept. 2022

10.00

11.50

Danmarks rolle i det fremtidige globale energilandskab

11.00

11.50

Kan biogas erstatte naturgassen – og hvornår

12.00

12.50

Kan atomenergi bidrage til forsyningssikkerhed og grøn omstilling

13.00

13.50

Sol og vind i fremtidens energiforsyning

14.00

14.50

Bliver det nødvendigt med bilfrie søndage som i 70´erne

15.00

15.50

Hvordan kan geotermi bidrage til den grønne omstilling

16.00

16.50

Tabere og vindere i den grønne omstilling – globalt set

ENERGIENS FOLKEMØDE

Energiens Folkemøde er landets folkelige og faglige debatmøde om fremtidens energi, miljø og klima.

Torvet  | 6700 Esbjerg | Denmark

info@energiensfolkemøde.dk

+45 26 16 20 92

Kontakt OS

Tak for din indsendelse!

Stay Updated

  • Facebook
  • LinkedIn