top of page
Open site navigation

Topkonferencen

Topkonferencen spænder over de teknologiske muligheder og udfordringer ved den grønne omstilling til de grønne jobs og nye kompetencer der skal i spil.

Det sker:

Torsdag 15. september 2022
kl. 14.00 – ca. 18.00

I Musikhuset i Esbjerg, Havnegade 18, Esbjerg

Efter Topkonferencen afholdes et Energipolitisk træf med bl.a. politikere og deltagerne i Topkonferencen om fremtidens energipolitik, bl.a. på baggrund af indlæggene på topkonference 

Det sker: kl. 18.00 - 20.00.

Deltagelse i Topkonferencen og i Energipolitiske Træf er gratis, men kræver tilmelding (dog ikke for indlægsholdere på Topkonferencen). Der serveres en let anretning ved Energipolitisk Træf.

Tilmelding sker her på hjemmesiden. Se nedenfor.

Topkonferencen med Energipolitisk Træf er sponsoreret af Region Syddanmark.

Plancher fra Topkonferencen

14.00

14.20

Indledning ved minister (TBD) – Når Danmark i mål med 70% CO2 reduktion i 2030 og fuld fart på grønne jobs.

 • Jesper Frost Rasmussen, borgmester og nyvalgt præsident for Verdens Energibyer WECP.

 • Moderatorer:  Dir. Christian Friis og Prodekan Thorkild Ærø

14.20

15.00

Energiøer og infrastruktur- og forstærkning af elnettet:

 • Mogens Hagelskær, Vice dir. Energistyrelsen, Energiøernes udviklingsstrategi.

 • Morten Hesselager Pedersen –  dir. Copenhagen Offshore Partners (COP) – Energiø projekter.

15.00

16.00

Power – to – X:

 • Bo Cerup-Simonsen CEO (Maersk Carbon zero center) strategi og udrulning.

 • Mads Pagh Nielsen, vice institutleder Energy, AAU – methanol projekter i pipelinen.

 • David Dupont Mouritzen, projektdir. Høst PtX Esbjerg projektet, CIP – en af Esbjergs nye grønne vækstmotorer.

 • Frank Rosager, dir. Biogas Danmark - Biogassen som vigtig CO2 spiller i PtX omstillingen.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

16.00

17.00

Danmarks hurtige grønne omstilling og “Not in my back yard” effekt:

- men meget mere vind, sol og biogas – hvordan?

 

Korte panel oplæg (5 min.)  og diskussion

- Kristine Grunnet, Branchechef i Green Power Denmark

- Thomas Ørting Jørgensen, fmd. Teknik/Miljø, Tønder kommune

- Yingkui Yang, Lektor SDU i Energipolitik.

 

Borgerinddragelse på frugtbar vis – hvordan?

 Et par helt aktuelle eksempler fra regionale områder i Vest- og Sønderjylland

17.00

18.00

Grøn omstilling – grønne jobs  – green movement  - hvordan får vi de unge med på en bølge der ikke vil stoppe før verdens klimamål er nået  år 2050 - 2100

 

Indlæg til diskussion i to panelrunder:

Hvordan tiltrækker man unge og folk der vil være med til en stor grøn omstilling?

Hvilke kompetencer er der brug for, og hvordan kommer man op i et helt andet gear?

1. Blok. Oplæg Efteruddannelse og Faglige kompetenceløft incl. diskussion med tilhørerne

- Torben Pedersen, Dir. AMU-Vest

- Lars Katzmann, Dir. EUD Rybners incl. Green Skills

- Brian Lyst, fmd. FH Sydvestjylland

2. Blok. Oplæg af ledere på de mellemlange og lange uddannelser i Esbjerg

- Simon Pedersen, Sektionsleder, energiuddannelserne på AAU-Esbjerg campus

- Torben Damgaard, Institutleder SDU-Esbjerg campus

- Henrik Larsen, Rektor på erhvervsakademi - EASV

- Jens Færgemand, Rektor på Fredericia Maskinmesterskole - Esbjerg, Fredericia, Sønderborg

18.00

21.00

Netværksdialog inkl. let anretning (kræver tilmelding)

Torsdag 15 Sept. 2022

Thanks for Registration!

Tilmelding til Topkonferencen og

Energipolitisk Træf

Indlægsholdere på Topkonferencen er automatisk tilmeldt

14.00
14.20

Åbning og motivation af Topkonferencen v. Jens Bo Holm Nielsen, Energy, AAU

 • Moderatorer:  Dir. Christian Friis og Prodekan Thorkild Ærø, AAU

14.20
15.00

Energiøer og infrastruktur- og forstærkning af elnettet:

 • Carl-Christian Munk-Nielsen, Teknisk Chef, Center for Energiøer. Energiøernes udviklingsstrategi.

 • Morten Hesselager Pedersen –  dir. Copenhagen Offshore Partners (COP) – Energiø projekter.

 • Søren Scherfig, VP Ørsted Energy Islands - Energiø, optimering og innovation

15.00
16.00

Power – to – X:

 • Bo Cerup-Simonsen CEO (Maersk Carbon zero center) strategi og udrulning.

 • Mads Pagh Nielsen, vice institutleder Energy, AAU – methanol projekter i pipelinen.

 • David Dupont-Mouritzen, projektdir. Høst PtX Esbjerg projektet, CIP – en af Esbjergs nye grønne vækstmotorer.

 • Frank Rosager, dir. Biogas Danmark - Biogassen som vigtig CO2 spiller i PtX omstillingen.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • ​Michael Dennis Knudsen, Business Development Manager, FORCE Technology - Sikker og effektiv omstilling til Power-to-X​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

16.00
17.00

Danmarks hurtige grønne omstilling og “Not in my back yard” effekt:

- men meget mere vind, sol og biogas – hvordan?

Korte paneloplæg (5-7 min.)  og diskussion i panelet med konferencedeltagere

-  Kristine Grunnet, Branchechef i Green Power Denmark

-  Thomas Ørting Jørgensen, fmd. Teknik/Miljø, Tønder kommune

-  Yingkui Yang, Lektor SDU i Energipolitik.

-  Jesper Lykke Briix, Dir. Hunderup-Sejstrup Solcellepark

Borgerinddragelse på frugtbar vis – hvordan?

 

17.00
18.00

Grøn omstilling – grønne jobs  – green movement  - hvordan får vi de unge med på en bølge der ikke vil stoppe før verdens klimamål er nået  år 2050 - 2100

Indlæg til diskussion i to panelrunder:

Hvordan tiltrækker man unge og folk der vil være med til en stor grøn omstilling?

Hvilke kompetencer er der brug for, og hvordan kommer man op i et helt andet gear?

Runde 1:

Oplæg. Efteruddannelse og Faglige kompetenceløft incl. diskussion i Esbjerg

- Torben Pedersen, Dir. AMU-Vest

- Lars Katzmann, Dir. EUD Rybners incl. Green Skills

- Brian Lyst, fmd. FH Sydvestjylland

Runde 2:

Oplæg af ledere på de mellemlange og lange uddannelser i Esbjerg

- Simon Pedersen, Sektionsleder, energiuddannelserne på AAU-Esbjerg campus

- Torben Damgaard, Institutleder SDU-Esbjerg campus

- Henrik Larsen, Rektor på erhvervsakademi - EASV

- Jens Færgemand, Rektor for Fredericia Maskinmesterskole - Esbjerg, Fredericia, Sønderborg

18.00
20.00

Energipolitisk træf inkl. let anretning

bottom of page