TOPKONFERENCE

I forbindelse med Energiens Folkemøde 2021.
Eksperternes bud på en ønskelig og realistisk udvikling af klima, energi og miljø frem mod 2030 og 2050 – set ud fra et dansk behov men i den globale sammenhæng og udvikling.

UDKAST

13:30

Ankomst og registrering

14.00-14.45

PtX og CCS – Fremtidens nye teknologier

Hvornår er der PtX-produkter på markedet der kan dække den tunge trafiks behov i form af lastbiler, skibe og fly, produkter som markedet vil efterspørge og hvad er effekten på klima og miljø.

 

Er det om 10 eller 50 år. Hvordan spiller PtX og fangst og lagring af CO2 (CCS) sammen, teknisk og økonomisk- 

 • Central politiker

 • Forsker/ekspert

 • Repr. fra transportindustri

14.45-15.30

Den sidste olie

I Danmarks lukkes for indvinding af olie og naturgas senest i 2050. Hvad betyder det for Danmark at verdens forbrug af kul, olie og naturgas stadig stiger med uformindsket styrke og udgør over 80% af det globale energiforbrug. Hvordan vil verdens klima og energiforsyning se ud uden brug af fossile råvarer.

 

Råolie er grundlag for mange produkter, plastik, kunststoffer m.m. – Hvad skal alternativerne og hvornår.

 • Forsker/ekspert i olie/gas, markedet og industrien

 • Analytiker af olie/gas industrien globalt

 • Repr. for plastindustrien

15.30-16.15

Hvad vej blæser vinden

Efter årtier med offentlig støtte er vindindustrien etableret som en global industri i stadig vækst. Hvad vil fremtidens krav bl.a. udvikling og levering af PtX brændstoffer stille af krav til volumen af grøn el fra vindmølleindustrien.

 • Kommerciel repr. fra vindindustrien

 • Forsker/ekspert i vindenergi

 • Repr. fra brugerinteresser

16.15-16.45

Kaffepause

Sol over land

Farvel til gyldne kornmarker. Goddag til marker med sorte solceller. Hidtil har energi fra solceller ikke betydet meget i det samlede billede. Men antallet af solcelleparker på dansk landbrugsjord stiger i en sådan hast, at solceller har udsigt til i løbet af få år at kunne producere mere strøm end samtlige danske vindmøller gør i dag. Hvad er solcellernes rolle i fremtidens energiforsyning i Danmark set i forhold til de andre grønne energikilder.

 • Forsker/ekspert i solenergi

 • Producent af solceller

 • Investor/brugerrepr.

16.45-17.30

17.30-18.15

Biogas

Hvilken rolle skal biogas spille i fremtidens energiforsyning? Både biogas og el kræver udbygning af infrastrukturen. Skal der være plads til udbygning af begge. Biogas bliver sandsynligvis en vigtig råvare i forbindelse med udvikling og produktion af e-fuels, altså brændstoffer til den tunge transport.

 • Forsker/ekspert i biogas

 • Repr. fra biogasindustri

 • Investor/brugerrepr

18.15-19.00

Hvad driver den grønne omstilling

Mulighederne for finansiering er afgørende for udvikling af den grønne omstilling. Meget vil stadig kræve offentlig eller anden økonomisk støtte. Hvem og hvad styrer udviklingen? Investorer og kapitalforvaltere har stigende fokus på investeringer i bæredygtighed og den grønne omstilling – hvad har det af betydning for drivkraften i den grønne omstilling.

 • Central politike

 • Repr. fra bankvæsen

 • Investor/pensionsselskab

19.00-19.45

Hvad vej - paneldebat

Ønskelig og realistisk udvikling af klima og energi frem mod 2030 og 2050, set fra en dansk synsvinkel og i international sammenhæng.
• Alle indlægsholdere


Indlæg og debatter opsummeres af ESW i et hæfte der via ESW´s hjemmeside distribueres til alle interesserede til såvel faglig som folkelig og politisk debat fremadrettet.

19.45

Tapas buffet, anretning mm. Netværk

ENERGIENS FOLKEMØDE

Torvet  | 6700 Esbjerg | Denmark

©2021 | All rights reserved